СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ХРОНІЧНИЙ НЕСПЕЦИФІЧНИЙ М’ЯЗОВИЙ БІЛЬ У СПИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.4.15

Ключові слова:

хронічний неспецифічний м’язовий біль у спині, дорсалгія, міофасціальний больовий синдром, фізична терапія

Анотація

Мета – ретельне вивчення та аналіз факторів розвитку хронічного неспецифічного болю у спині, а також методів його діагностики та ефективного впровадження фізичної терапії. Методи дослідження. Для досягнення цілей був проведений теоретичний аналіз, що включав у себе узагальнення, синтез, порівняння та аналіз наявних результатів дослідження у сучасній науковій та методичній літературі. Результати дослідження. За результатами спостережень та огляду науково-методичної літератури хронічний неспецифічний м’язовий біль (ХНБС) у спині є складною і розповсюдженою проблемою здоров’я, що суттєво впливає на якість життя багатьох людей. Хронічний неспецифічний м’язовий біль у спині представляє собою тривалий або регулярний дискомфорт, що виникає в м’язах спини та може існувати без конкретної ідентифікованої патології чи основного захворювання, яке може пояснити цей біль. Цей стан може викликати неприємні відчуття, м’язову напругу та обмежити можливість фізичної активності, маючи значний вплив на якість життя пацієнта. Психосоціальні фактори відіграють суттєву роль у впливі на функціональність особи, якість її життя і обмежують її щоденну активність, що може сприяти зниженню продуктивності та частим періодам тимчасової непрацездатності. Ці фактори також впливають на результати фізіотерапевтичного втручання та мають значення для прогнозу у даного контингенту. Незважаючи на велику кількість досліджень у даній галузі, багато аспектів цієї проблеми залишаються недостатньо вивченими та неоднозначними. Наукова стаття присвячена огляду сучасних досліджень щодо хронічного неспецифічного м’язового болю у спині. В ній розглядаються питання патогенезу, факторів ризику, методів діагностики та доступних стратегій фізичної терапії. Проаналізовані результати останніх наукових досліджень сприяють поглибленню нашого розуміння механізмів виникнення болю та сприяють розробці більш продуктивних методів лікування. Окрім того, розглядаються психосоціальні аспекти впливу на розвиток хронічного неспецифічного м’язового болю у спині. Висновки. Аналіз наукової та науково-методичної літератури підтверджує, що біль у спині є поширеною проблемою, який значно впливає на якість життя хворих. Аналіз досліджень свідчить, що відновлення забезпечується завдяки правильно організованій і ефективній терапії.

Посилання

Катеренчук І. П. Біль у спині: від синдрому до діагнозу : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола. Харків: Золоті сторінки, 2013. 128 с.

Купрієнко М. М. Депресія у хворих з хронічним болем у спині [Текст]. М. М. Купрієнко, О. П. Юрченко; наук. кер. А. В. Юрченко. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. Відп. за вип. М. В. Погорєлов. Суми: СумДУ, 2017. С. 289-290.

Мазепа М. А., Олейник В. А. Фізична терапія неспецифічного больового синдрому. Курс лекцій. Львів, 2019. 50 с.

Орос М. М., Фістер Н. І. Діагностика та лікування болю в спині в практиці сімейного лікаря. Здоров’я України, 2020; 22 (491): 39-40.

Осіпов В. М. До питань фізичної реабілітації при міофасціальному больовому синдромі. Збірник наукових праць «Молода спортивна наука України», випуск 11. Львів: НФВ «Українські технології», 2007: 107.

Пшик С. С. Міофасціальний больовий синдром – деякі аспекти діаґностики та лікування. С. С. Пшик, Н. Л. Боженко, Р. С. Пшик, І. М. Боженко. Львівський клінічний вісник, 2013. № 3. С. 52-56.

Fernández-de-Las-Peñas C, Nijs J, Cagnie B, Gerwin RD, Plaza-Manzano G, Valera-Calero JA, et al. Myofascial pain syndrome: a nociceptive condition comorbid with neuropathic or nociplastic pain. Life (Basel). 2023 Mar 3;13(3):694.

Kashuba, V., Tomilina, Yu., Byshevets, N., Khrypko, I., Stepanenko, O., Grygus, I., Smoleńska, O., & Savliuk, S. Impact of Pilates on the Intensity of Pain in the Spine of Women of the First Mature age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. 20(1), 12-17.

Kopchak O. Modern aspects of differential diagnosis and treatment of chronic lower back pain. International neurological journal. 2022. 17(8), 6–15. https://doi.org/10.22141/2224-0713.17.8.2021.250816

Lazko, O., Byshevets, N., Kashuba, V., Lazakovych, Yu., Grygus, I., Andreieva, N., & Skalski, D. Prerequisites for the Development of Preventive Measures Against Office Syndrome Among Women of Working Age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2021. 21(3), 227-234.

Qureshi N, Alsubaie H, Ali G. Myofascial pain syndrome: a concise update on clinical, diagnostic and integrative and alternative therapeutic perspectives. Int Neuropsychiatr Dis J. 2019. 13(1). 1-14.

URL:https://health.ua.com/multimedia/userfiles/files/2020/Nevro_3_2020/Nevro_3_2020_st27_30.pdf (дата звернення: 23.10.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті