Етичні норми

Редакція журналу «Public Health Journal» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямком видання і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Відповідальність головного редактора:

Приймає рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).

Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.

Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.

Ухвалює рішення щодо ретракції та відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.

Відповідальність членів редакційної колегії:

Зберігають у таємниці всю інформацію, отриману під час рецензування поданої статті. Обговорення може здійснюватися лише особами, уповноваженими головним редактором.

Відповідають за рішення публікації прийнятих до розгляду статей, виходячи із наукової цінності наданих матеріалів.

Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування (доктору або кандидату наук). Можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення. Значна некоректність в оформленні може бути причиною неприйняття статті до публікації.

За умови виявлення самоплагіату більш, ніж 15% редакція залишає за собою право відмовити у публікуванні наданої статті.

Залишає за собою право залучити до рецензування незалежних рецензентів.

Відповідальність рецензента:

Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує.

Здійснює двостороннє анонімне рецензування наданих рукописів, в результаті чого приймає рішення про допуск до публікування.

Виконує рецензування статей в часових рамках, визначених редакцією (2 тижні). Проте редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку (за умови обов’язкового дотримання якості рецензування).

Не використовує ідеї або частини змісту поданих матеріалів на рецензування у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного посилання після опублікування останніх.

За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Якщо при загальній позитивній оцінці у рецензента є зауваження, стаття вважається умовно допущеною до друку, але такою, що потребує доопрацювання (доопрацьована статті повторно відсилається на рецензію). За згодою автора і редакційної колегії зауваження можуть бути невиправлені, але в такому випадку редакція залишає за собою право опублікувати такі зауваження як коментарі до статті (за автором залишається право офіційної відповіді на них).

Має право відмовити у рекомендації до друку. В такому випадку стаття не розглядається вдруге.

Відповідальність автора:

Гарантує, що надіслані для публікації матеріали, є оригінальними і не містять плагіату (в тому числі самоплагіат); також, не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (в тому числі іншими мовами).

Несе відповідальність за достовірність фактів, посилань, цитат та перекладу.

Забезпечує відображення в авторському колективі статті всіх осіб, які зробили значний внесок у роботу.

Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.

Залишає за собою авторство статті і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons 4.0 Міжнародна.

Якщо стаття публікується в рамках участі у проекті, гранді та т.ін. в ній має бути зазначена дана інформація.