Мета та завдання

Метою журналу «Public Health Journal» є розвиток медичних наук та їх інтеграція у світовий науковий простір.

Ця мета визначає основні завдання:

- публікація науково-практичних матеріалів високої якості в галузях медицини, фізичної терапії, ерготерапії, громадського здоров'я;

- висвітлення результатів наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів в галузях медицини, фізичної терапії, ерготерапії, громадського здоров'я.