САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ, ДЕОНТОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ТВАРИНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.4.11

Ключові слова:

санітарно-гігієнічні правила, експериментальна робота, передопераційний період, тварини, щурі, рана, знеболення, мікроорганізми, лікувально-реабілітаційні заходи для оперованих тварин, біоетика

Анотація

Актуальність. В сучасних умовах без експериментальних досліджень на тваринах не може обійтись ні медицина, ні фармацевтика ні біологія. Оскільки такі дослідження мають широкомасштабний характер, то й виникає безліч санітарно-гігієнічних, організаційних та медико-правових питань щодо виконання таких експериментальних робіт. Мета роботи полягає у визначенні оптимальних підходів до проведення експериментальних робіт на тваринах на основі аналізу відомих літературних джерел, нормативних актів, положень, відповідних наказів щодо основних санітарно гігієнічних, деонтологічних та медико-правових засад, які б дали можливість отримати адекватний та максимально правильний результат. Матеріали та методи. У статті йдеться про визначення основних санітарно гігієнічних, деонтологічних та медико-правових засад, які повинні застосуватись при підготовці та проведенні експериментальних робіт на тваринах на основі аналізу відомих літературних джерел, нормативних актів, положень та відповідного досвіду роботи в умовах віварію Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Результати дослідження. На основі викладеного матеріалу авторами робиться заключення про адекватність та необхідність проведення експериментальних наукових досліджень на тваринах, які повинні включати наступні дії. Експеримент повинен проводитись в умовах віварію; дослідження погоджується з комітетом з біоетики; використовується правило трьох R (Replacement, Reduction, Refinement); у тварин повинно бути адекватне харчування, вода та догляд; хірургічні мніпуляції проводяться тільки після знеболення; виведення з експерименту тварин проводити в крайній необхідності та під наркозом. Висновки. 1. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних та гуманістичних підходів при роботі у віварії, дають можливість провести адекватні експериментальні дослідження завдаючи мінімальної шкоди тваринам. 2. Отримані результати таких наукових досліджень можуть наближатись до ідеальних тільки тоді, коли будуть дотримані вище наведені основні засади. Послідовність же таких принципів повинно використовуватись для проведення наукової роботи, що ґрунтуються на основі відповідних міжнародних та українських документів щодо проведення наукових експериментів, біологічного тестування та навчального процесу з використанням тварин.

Посилання

Анацька А. 150 мільйонів помирає щороку: як на тваринах тестують ліки та косметику. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/07/3/245322/

History of Animal Testing – ProCon.org». URL: https://animal-testing.procon.org/history-of-animal-testing/ (accedido may 08, 2021.

N. Henrique Franco, «Animal experiments in biomedical research: A historical perspective», Animals, vol. 3, № 1, pp. 238–273, 2013, https://doi.org/10.3390/ani3010238.

Abdel-Halim R. E. Contributions of Ibn Zuhr (Avenzoar) to the progress of surgery: a study and translations from his book Al-Taisir. Saudi Medical Journal, 2005, 26 (9), 1333–9. PMID 16155644.

Abdel-Halim R. E. Contributions of Muhadhdhab Al-Deen Al-Baghdadi to the progress of medicine and urology. A study and translations from his book Al-Mukhtar. Saudi Medical Journal, 2006, 27 (11): 1631–41. PMID 17106533.

Santiago Mañosas Sánchez and Luis Serrano. History of animal experimentation and animal rights URL: https://beonchip.com/animal-rights-history/

Mock M., Fouet A (2001). Anthrax. Annu. Rev. Microbiol. (англ) 55: 647–71. PMID 11544370. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.55.1.647.

Windholz G. Pavlov as a psychologist. A reappraisal. Pavlov. J. Biol. Sci, 1987, 22 (3), 103–12. PMID 3309839.

Хендель Н. В. Регламентація проведення експериментів над тваринами: міжнародні та національні правові стандарти. Український часопис міжнародного права. 2013. С. 71–76. URL: https://hdl.handle.net/11300/24273

Наказ Мінмолодьспорту України № 249 від 01.03.2012р «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#n11

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті