ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІДРОКІНЕЗІТЕРАПІЇ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПРИ СКОЛІОЗІ І–ІІ СТУПЕНІВ У ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.15

Ключові слова:

гідрокінезітерапія, сколіоз, підлітки, фізичний стан

Анотація

Актуальність. Сколіоз – важке загальне захворювання організму, що прогресує, за якого спостерігаються порушення кістково-м’язового апарату та нервової системи. Воно потребує своєчасного й адекватного лікування. Завдання вчених полягає в тому, щоб знайти оптимальні співвідношення різних методів впливу на осіб, що мають порушення постави, які здатні призупинити розвиток патологічної постави і поліпшити функціональний статус. Тому підліткам з початковими ступенями сколіозу рекомендовано курс гідрокінезітерапії, який передбачав виконання фізичних вправ у воді й на суші, дозоване плавання, ігри у воді. Мета роботи ‒ оцінити та дослідити вплив гідрокінезітерапії на фізичний стан організму підлітків зі сколіозом І–ІІ ступенів. Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь дівчата з початковими проявами сколіозу (І–ІІ ступені), які займались у спеціальній медичній групі, шийно-грудна локалізація (24 особи). Дослідження проводили в ранковий час з листопада 2020 р. до листопада 2021 р. Досліджено особливості психоемоційного стану дівчат-підлітків зі сколіозом. Проведено тестування функціональних можливостей опорно-рухового апарату (тести нахилу хребта вперед, назад, убік, тести на витривалість м’язів спини та черевного пресу), дихальної системи і фізичної працездатності за індексом Руф’є, Математична обробка результатів дослідження здійснювалась за допомогою статистичного пакету MedStat. Результати. На основі проведеного дослідження відмічено, що підліткам з початковими ступенями сколіозу рекомендовано курс гідрокінезітерапії. Застосування гідрокінезітерапії при сколіозі І–ІІ ступенів дозволило покращити поставу в 62,5% підлітків, стабілізувати процес у 25%. Після курсу гідрокінезітерапії в підлітків з початковими ступенями сколіозу відмічено покращення психоемоційного стану, істотне підвищення рівня функціональних можливостей кардіореспіраторної системи. Виконання фізичних вправ у водному середовищі дозволило збільшити рухливість хребта та силу м’язів тулуба. Висновки. Проведені дослідження показали, що гідрокінезітерапія при сколіозі І–ІІ ступенів у дівчат-підлітків сприяє покращенню психоемоційного стану, поліпшенню адаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень, збільшенню показників зовнішнього дихання та стійкості до гіпоксії, підвищенню рівня фізичної підготовленості.

Посилання

Голеніщева Л. В., Пустовойт Б. А. Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(2). С. 18–24.

Івасик Н. О., Бас О. А., Тиравська О. І., Герцик А. М. Гідрокінезотерапія як складова фізичної терапії в осіб з м’язовою дистрофією. Rehabilitation and Recreation. 2022. № 12. С. 37–43. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.5

Ляшенко В., Зубко В. Особливості підвищення швидкісної витривалості у дітей середнього шкільного віку, які займаються плаванням. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. № 4(134). С. 84–87.

Лях Ю. Є., Гур’янов В. Г., Грицай О. С. Комп’ютерна технiка та методи математичної статистики. Науководоказова практична дiяльнiсть у фiзичнiй терапiї : метод рек. для самостiйної пiдготовки до практ. занять. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 97 с.

Марчик В. І., Мінжоріна І. Л. Функціональні проби та індекси в дослідженні фізичного стану людини: методичні рекомендації. Кривий Ріг : «КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. 64 с.

Михайленко Г. В., Рубан В. Т., Івашина Т. Г. Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3 (36). С. 154–157.

Рихаль В. І., Гук Г. І., Гарбар Д. О., Дмитрів Р. Л. Показники фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2022. № 9 (154). С. 86-91. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2022.9(154).19

Сидорко О., Кіндзера А., Островська Н. Оздоровче плавання як засіб профілактики порушень постави дітей середнього шкільного віку. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Львів, 2014. С. 88–92.

Сітнікова Н. С., Ципляєва А. В. Вплив кінезотерапії у воді і на суші на профілактику порушення постави у дітей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 8. С. 87–90.

Сологуб О. В. Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2018. 20 с.

Таможанська Г. В, Рогач Д. О. Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі І-ІІ ступеня. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016. № 2. С. 92–95.

Тягур Т. Р. Зародження та розвиток гідрокінезотерапії. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2013. № 17. С. 214–220.

Усова О. В., Мельничук В. О., Касарда О. З., Бояркевич А. О., Бірук В. П. Фізична терапія підлітків з вегетативними дисфункціями і сколіозом. Trends in the development of modern scientific. 2021. 31. С. 281.

Усова О., Шевчук Т., Апончук Л., Лі З., Усова А. Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків. Grail Of Science. 2022. № 16. С. 575–577.

Шульга Л. М. Оздоровче плавання. Київ : Олімп. літ., 2008. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті