Редакція

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Зербіно Дмитро Деонисович, академік НАМН України, д. м. н., проф., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Сердюк Андрій Михайлович, академік НАМН України, д. м. н., проф., ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;

Яворовський Олександр Петрович, академік НАМН України, д. м. н., проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Задорожна Вікторія Іванівна, член-кореспондент НАМН України, д. м. н., проф., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;

Омельчук Сергій Тихонович, член-кореспондент НАМН України, д. м. н., проф., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Полька Надія Степанівна, член-кореспондент НАМН України, д. м. н., проф., ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;

Проданчук Микола Георгійович, член-кореспондент НАМН України, д. м. н., проф., Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України;

Смірнов Сергій Миколайович, д. б. н., д. м. н., проф., ДЗ «Луганський державний медичний університет»;

Толстанов Олександр Костянтинович, д. м. н., проф., член-кореспондент НАМН України, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;

Черненко Людмила Миколаївна, к. м. н., ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання, Національний університет «Острозька академія», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8075-9388
ResearcherID Web of Science: DVK-0453-2022

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія».

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

222 – Медицина

Базилевич Андрій Ярославович, доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, президент Світової Федерації Українських лікарських товариств, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5053-2548
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36141017800
ResearcherID Web of Science: G-2834-2019

Барна Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної медицини (сімейної медицини), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2954-9692
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57318442300
ResearcherID Web of Science: CGM-2444-2022

Петро Берек (Peter Berek), доктор медичних наук, завідувач відділення судинної хірургії, Східнословацький інститут серцево-судинних захворювань (East Slovak Institute of the Cardiovascular Disease), Кошице, Словаччина, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3468-5226
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26035096400

Вадзюк Степан Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  фізіології з основами біоетики та біобезпеки, Тернопiльський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9105-8205
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603394807
ResearcherID Web of Science: GDN-0352-2022

Вертелецький Володимир Євгенович (Wladimir Wertelecki), педіатр, медичний генетик, член-кореспондент Академії медицини (Буенос-Айрес, Аргентина), іноземний член Національної академії наук (Україна), професор відділу дизморфології та тератології кафедри педіатрії Університету Каліфорнії, Сан Дієго (University of California, San Diego), США, директор Програми моніторингу порушень розвитку Міжнародного благодійного фонду «ОМНІ-Мережа для дітей» в Україні, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5864-5985
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004427260
ResearcherID Web of Science: GLD-6963-2022

Любінець Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191277886
ResearcherID Web of Science: G-3145-2019

 

227 – Фізична терапія, ерготерапія

Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенерго-інформаційної медицини, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, Україна.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9158-204Х

Григус Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2856-8514
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202023065
ResearcherID Web of Science: DZF-8355-2022

Коваленко Ольга Євгеніївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5927-5565
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8207295300
ResearcherID Web of Science: HKA-3748-2023

Михалюк Євген Леонiдович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я, Запорізький державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3607-7619
ResearcherID Web of Science: DHR-4116-2022

Нестерак Роксолана Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4062-0939
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203934300
ResearcherID Web of Science: HMD-7410-2023

Скалецький Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, керівник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7527-682
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221113647
ResearcherID Web of Science: DTN-1047-2022

 

229 – Громадське здоров’я

Антомонов Михайло Юрійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3939-6156
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004614258
ResearcherID Web of Science: ENF-2857-2022

Томаш Бохенек (Bochenek, Tomasz), доктор медицини, магістр (громадське здоров'я), Інститут громадського здоров'я, Факультет наук про здоров'я, Медичний коледж Ягеллонського університету (Jagiellonian University), Краків, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9915-7267
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56664322000

Варивончик Денис Віталійович, доктор наук, професор, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2107-6269

Власик Леонід Іванович, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4681-095X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10241313900

Гаркавий Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7344-1980
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8237476700
ResearcherID Web of Science: EZH-3946-2022

Gintare Kaliniene, к.н., професор, кафедра екологічної та професійної медицини, факультет громадського здоров'я, Литовський університет наук про здоров'я, Литва, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5032-882X

Гринзовський Анатолій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8391-5294
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203507629

Грузєва Тетяна Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров'я, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9254-7561
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194856745
ResearcherID Web of Science: CRM-0960-2022

Децик Орина Зіновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров'я, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3975-9455
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194855435

Доан Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, Міжнародний європейський університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-3243
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226383432
ResearcherID Web of Science: ESA-4639-2022

Корзун Віталій Наумович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2093-0286
ResearcherID Web of Science: B-5752-2018

Лехан Валерія Микитівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, Дніпровський державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2953-3292

Лозан Олег С., кваліфікований лікар медичних наук, професор університету, директор Школи управління охороною здоров'я, Республіка Молдова, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1552-1496, Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211988601

Махнюк Валентина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії гігієни планування та забудови населених місць, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6196-4370
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56098382300
ResearcherID Web of Science: GFP-2499-2022

Миронюк Іван Святославович, доктор медичних наук, професор, декан факультету здоров’я та фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національна університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4203-4447
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204494391
Номер ResearcherID Web of Science: P-1998-2019

Павленко Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0615-3123
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004485837
ResearcherID Web of Science: GEW-3762-2022

Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології, Вінницький національний університет імені М.І. Пирогова, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4439-3833 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610
ResearcherID Web of Science: Q-6219-2019

Сміянов Владислав Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8164-9706
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56293657300
ResearcherID Web of Science: AAE-6767-2022

Теренда Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204442427
Номер ResearcherID Web of Science: Q-9274-2016

Турос Олена Ігорівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора, ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0128-1647
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209536062
ResearcherID Web of Science: GGM-9006-2022

Федоренко Віра Іларіонівна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8979-8351
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57382416200
ResearcherID Web of Science: DXU-1427-2022

Хоменко Ірина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8412-6393
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003974655
ResearcherID Web of Science: FYS-5053-2022

Черниченко Ігор Олексійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії канцерогенних факторів та наноматеріалів, Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4784-4628
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701654961
ResearcherID Web of Science: EQI-9852-2022

Шафранський Віктор Вікторович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гігієни та екології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна