Листи підтримки

Шановні колеги, автори та читачі нового вітчизняного наукового журналу «Public Health Journal»!

Сьогодні в Україні відбувається непростий процес із реформування галузі охорони здоров'я загалом та розбудови нової системи охорони громадського здоров'я зокрема. Через це на часі обговорення у професійному середовищі актуальних питань громадського здоров'я за різними напрямами.

Наукова спрямованість часопису відповідає зарубіжним виданням аналогічного спрямування.

Імпонує, що ініціатором створення та головним редактором нового журналу є випускник санітарно-гігієнічного факультету нашого медуніверситету, який ще у студентські роки, коли був членом студентського наукового товариства, почав займатися питаннями превентивної медицини, зокрема щодо нового на той час напряму – екологічної патології.

Бажаю авторам і редакційній колегії журналу плідної праці та наукових здобутків у сфері громадського здоров'я.

                 Академік НАМНУ, д.м.н., професор Д. Д. Зербіно

 

Дорогі колеги, автори та читачі!

Хочу привітати Вас зі створенням і виходом у світ нового наукового журналу «Public Health Journal». Наразі це перший в Україні журнал, який започаткований у зв'язку з введенням нової спеціальності 229 «Громадське здоров'я» у галузі знань 22 «Охорона здоров'я».

На цей час ситуація, що склалася в нашій державі, нові виклики, особливо пандемія COVID-19 та російська військова агресія проти України, показали значимість і важливість функціонування ефективної вітчизняної системи охорони громадського здоров'я. Особливу увагу як сьогодні, так і після нашої майбутньої перемоги необхідно зосереджувати на питаннях безпечного середовища життєдіяльності людини, а саме протидії надзвичайним ситуаціям у сфері громадського здоров'я, пов'язаним із впливом фізичних, хімічних, біологічних і соціальних факторів. 

Варто зауважити, що Національний університет «Острозька академія» був одним із перших закладів вищої освіти, які ліцензували підготовку фахівців із громадського здоров'я. Нині він продовжує наукове супроводження цієї діяльності через видавництво друкованого журналу.

Бажаю редакційному колективу журналу творчих успіхів, цікавих ініціатив, змістовних наукових ідей і публікацій, а читачам – міцного здоров'я та благополуччя.

                 Академік НАМНУ, д.м.н., професор А. М. Сердюк

 

 

Шановні колеги, автори майбутніх публікацій і читачі новоствореного наукового журналу «Public Health Journal»!

Усі ми стали свідками і учасниками визначної події в історії  розвитку вітчизняної профілактичної медицини – створення наукового часопису нового покоління «Public Health Journal» (журнал громадського здоров’я). Цей крок сприятиме нашій інтеграції у європейське і світове лікарське співтовариство.

Зазначена подія збіглася в часі з запровадженням в системі охорони здоров’я нової освітньо-наукової спеціальності 229 «Громадське здоров’я», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», яка передбачає триступеневу підготовку фахівців-профілактиків: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) з громадського здоров’я.

Торкаючись важливості питання створення системи громадського здоров’я в Україні, хочу згадати слова нашого корифея, першого академіка-медика ВУАН, міністра народного здоров’я в Уряді УНР – О.В. Корчака-Чепурківського: «В народному житті народне здоров’я – це величезна підвалина його існування, його сили, його фізичного і духовного розвитку, його політичного і державного майбутнього».

Як символічний, хочу відзначити той  факт, що ініціатором зазначеного часопису виступила Острозька академія – спадкоємиця першого в Україні та на теренах Східної Європи закладу вищої освіти – Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Важливо зазначити, що з цим закладом пов’язане створення першого українського «Букваря» та першої слов’яномовної «Острозької Біблії» –  видань, які є не тільки друкованими джерелами систематизованих знань, а й історичними пам’ятниками  Української і європейської культури.

Приємно відзначити, що головним редактором журналу став наш шановний колега, лікар-гігієніст, вчений І.В. Гущук, який заснував і очолив одну з перших в Україні кафедр громадського здоров’я в структурі Острозької академії. Ним же захищена перша в Україні докторська дисертація з наукових основ реформування державної санітарно-епідеміологічної служби в контексті створення вітчизняної системи громадського здоров’я. 

Маю велику надію на те, що часопис «Public Health Journal» стане інформаційно-науковим рупором, який об’єднає зусилля правонаступників санітарно-епідеміологічної служби – Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Держпродспоживслужби, Держпраці в питаннях управління ризиками негативного впливу фізичних, хімічних, біологічних і психофізіологічних чинників довкілля на здоров’я населення. Цей журнал також має стати дискусійною площадкою і засобом обміну досвідом в питаннях запровадження у практичну охорону здоров’я положень і вимог нових законів України про санітарно-епідеміологічне благополуччя та про працю.

Знаковим є те, що новий журнал розпочинає свою наукову, інформаційну і просвітницьку діяльність в умовах подолання двох надзвичайних ситуацій – пандемії COVID-19 та повномасштабної рашиської воєнної агресії. Досвід, набутий профілактичною медициною у справі збереження життя і здоров’я населення в екстремальних умовах, безперечно, знайде своє відображення на сторінках журналу і буде сприяти якнайскорішій відбудові і відновленню усіх сфер життєдіяльності нашої країни у післявоєнний період.

Отже, шановні і дорогі колеги, попереду велика, копітка і відповідальна праця. Усім бажаю доброго здоров’я і творчих успіхів на благо нашої країни і вітчизняної медико-профілактичної справи.

Слава Україні! Героям Слава! Разом до Перемоги! Разом до Миру!

        Академік НАМНУ, д.м.н., професор О. П. Яворовський