ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ОБСТЕЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ ДО ТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.4

Ключові слова:

УЗД легень, негоспітальна пневмонія, COVID-19

Анотація

Актуальність. Рання і точна діагностика негоспітальної пневмонії (НП) має вирішальне значення для ефективного лікування та профілактики ускладнень. Традиційним методом діагностики НП є рентгенографія грудної клітки (РГК). Однак РГК має обмеження, як-от низька чутливість у виявленні невеликих або периферичних інфільтратів та вплив іонізувального випромінювання. Натомість метод УЗД легень дозволяє виявити невеликі та периферичні ураження легень з вищою чутливістю, ніж РГК, до того ж УЗД є швидким та безпечним методом. Мета роботи – визначити цінності, достовірності та важливості УЗД легень для діагностики негоспітальної пневмонії. Матеріали та методи. У дослідженні використано метод УЗД, системно-аналітичний метод аналізу (для вивчення наукових, методичних, аналітичних документів, а саме статей, наукових досліджень, метааналізів), а також застосовувались статистичний, описовий, графічний методи та метод математичного аналізу. Результати дослідження. Чутливість УЗД в діагностиці негоспітальної пневмонії (до пандемії COVID-19) коливається від 83% до 95%, що є дуже хорошим показником. Середня чутливість УЗД для діагностики пневмонії – 90,67%. Середня специфічність УЗД для діагностики НП – 91,33%. Зведені дані метааналізів під час пандемії COVID-19 показали, що УЗД має високу чутливість 90% і помірно низьку специфічність 70,6% для діагностики пневмонії, спричиненої COVID-19, як порівняти з КТ ОГК. Таким чином, УЗД має високу чутливість для визначення істинно позитивних результатів (90%) і низьку частоту хибнонегативних результатів порівняно з КТ. У процесі УЗД-обстежень під час поліклінічного прийому ми встановили, що в 55,4% пацієнтів візуалізувалися плевро-легеневі зміни, серед них – УЗ-ознаки вірусної пневмонії з різним ступенем тяжкості мали 32% пацієнтів. У 41,2% патологій виявлено не було. Висновки. Обстеження за допомогою УЗД забезпечує хороший результат у досягненні діагностичних, прогностичних та терапевтичних цілей. УЗД є чудовим інструментом у місці надання медичної допомоги, може допомогти в ранній діагностиці, прийнятті терапевтичних рішень і подальшому моніторингу пневмонії, особливо в умовах інтенсивної терапії та у вагітних жінок, дітей і пацієнтів у районах з високим рівнем передання інфекції. УЗД легень може зменшити використання рентгенологічних засобів діагностичної візуалізації. За допомогою УЗД можна визначити ступінь ураження легень при негоспітальній пневмонії (зокрема, при SARS-CoV-2, асоційованій НП) та вчасно почати лікування.

Посилання

Reissig, A.; Copetti, R. Lung ultrasound in community-acquired pneumonia and in interstitial lung diseases. Respiration 2014, 87, 179–189. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24481027/.

Targhetta R, Chavagneux R, Bourgeois JM, Dauzat M, Balmes P, Pourcelot L.J («Sonographic approach to diagnosing pulmonary consolidation» Ultrasound Med.) 1992.

Gehmacher O., Mathis G., Kopf A., Scheier M. («Ultrasound imaging of pneumonia». Ultrasound Med Biol.), 1995.

D Lichtenstein, G Mézière, P Biderman, A Gepner, O Barré «The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolarinterstitial syndrome». Pubmed, 1997.

Dietrich C.F., Hirche T.O., Schreiber D.G., Wagner T.O.F. «Ultrasonography of pleura and lung». Ultraschall Med., 2003.

Lichtenstein D.A., Lascols N., Meziere G., Gepner A. («Ultrasound diagnosis of alveolar consolidation in the critically ill». Intensive Care Med., 2004.

Targhetta R, Chavagneux R, Balmes P, Lemerre C, Mauboussin JM, Bourgeois JM, Pourcelot L.J Sonographic lung surface evaluation in pulmonary sarcoidosis: preliminary results. Ultrasound Med. 1994 May; 13 (5):381-8. doi: 10.7863/jum.1994.13.5.381.

Lichtenstein DA, Meziere G, Biderman P, Gepner A, Barre O: The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolarinterstitial syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1997, 156: 1640–1646.

Daniel Lichtenstein, M.D.; Ivan Goldstein, M.D.; Eric Mourgeon, M.D.; Philippe Cluzel, M.D., Ph.D.; Philippe Grenier, M.D.; Jean-Jacques Rouby, M.D., Ph.D. Comparative Diagnostic Performances of Auscultation, Chest Radiography, and Lung Ultrasonography in Acute Respiratory Distress Syndrome. URL: https://doi.org/10.1097/00000542-200401000-00006.

Giovanni Volpicelli, Mahmoud Elbarbary, Michael Blaivas, at all International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. International Liaison Committee on Lung Ultrasound (ILC-LUS) for the International Consensus Conference on Lung Ultrasound (ICC-LUS). Intensive Care Medicine volume 38, pages577–591 (2012)/Published: 06 March 2012. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2513-4.

Miles MJ, Islam S. Point of care ultrasound in thoracic malignancy. Ann Transl Med. (2019) 7:350. doi: 10.21037/atm.2019.05.53. URL: https://atm.amegroups.com/article/view/26202/24898.

Sperandeo M, Filabozzi P, Varriale A, Carnevale V, Piattelli ML, Sperandeo G, et al. Role of thoracic ultrasound in the assessment of pleural and pulmonary diseases. J Ultrasound. (2008) 11:39–46. doi: 10.1016/j.jus.2008.02.001. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23396553/.

Roy A. An application of linear mixed effects model to assess the agreement between two methods with replicated observations. J Biopharm Stat. (2009) 19:150–73. doi: 10.1080/10543400802535141. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19127473/.

Sperandeo M, Trovato FM, Dimitri L, Catalano D, Simeone A, Martines GF, et al. Lung transthoracic ultrasound elastography imaging and guided biopsies of subpleural cancer: a preliminary report. Acta Radiol. (2015) 56:798–805. doi: 10.1177/0284185114538424. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24951615/.

Staub LJ, Mazzali Biscaro RR, Kaszubowski E, et al. Lung ultrasound for the emergency diagnosis of pneumonia, acute heart failure, and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease/asthma in adults: a systematic review and meta-analysis. J Emerg Med. 2019;56:53–69. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314929/.

Marin JR, Abo AM, Arroyo AC, et al. Pediatric emergency medicine point-of-care ultrasound: summary of the evidence. Crit Ultrasound J. 2016;8:16. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27812885/.

Frankel HL, Kirkpatrick AW, Elbarbary M, et al. Guidelines for the appropriate use of bedside general and cardiac ultrasonography in the evaluation of critically ill patients-part I: general ultrasonography. Crit Care Med. 2015;43:2479–502. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26468699/.

Soni NJ, Schnobrich D, Mathews BK, et al. Point-of-care ultrasound for hospitalists: a position statement of the Society of Hospital Medicine. J Hosp Med. 2019;14:E1–6. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31561287/.

Staub LJ, Biscaro RRM, Kaszubowski E, et al. Chest ultrasonography for the emergency diagnosis of traumatic pneumothorax and haemothorax: a systematic review and meta-analysis. Injury. 2018;49:457–66. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29433802/.

Daniele De Luca, et al. International evidence-based guidelines on Point of Care Ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children issued by the POCUS Working Group of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Source: Critical Care, 2020, 24:65 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7041196/.

New International Guidelines and Consensus on the Use of Lung Ultrasound Libertario Demi PhD, Frank Wolfram PhD, Catherine Klersy PhD, Annalisa De Silvestri PhD, Virginia Valeria Ferretti PhD, Marie Muller PhD, Douglas Miller PhD … See all authors First published: 22 August 2022. URL: https://doi.org/10.1002/jum.16088/.

Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R, et al. Proposal for international standardization of the use of lung ultrasound for patients with COVID-19: a simple, quantitative, reproducible method. J Ultrasound Med. 2020;39:1413–9. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32227492/.

Volpicelli G, Lamorte A, Villén T. What’s new in lung ultrasound during the COVID-19 pandemic. Intensive Care Med. 2020;46:1445–8. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32367169/.

URL: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.11.1.

Chavez, M. A., et al. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: a systematic review and metaanalysis. Respiratory Research. 15, 50 (2014) 2014 Apr 23;15(1):50. doi: 10.1186/1465-9921-15-50.

Ling Long 1, Hao-Tian Zhao, Zhi-Yang Zhang, Guang-Ying Wang, He-Ling Zhao, Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: A meta-analysis, Medicine (Baltimore) 2017 Jan; 96(3):e5713. DOI: 10.1097/MD.0000000000005713.

Balk DS, Lee C, Schafer J, Welwarth J, Hardin J, Novack V, Yarza S, Hoffmann B. Lung ultrasound compared to chest X-ray for diagnosis of pediatric pneumonia: A meta-analysis. Pediatr Pulmonol. 2018 Aug;53(8):1130-1139. doi: 10.1002/ppul.24020. PMID: 29696826.

Yan JH, Yu N, Wang YH, Gao YB, Pan L. Lung ultrasound vs chest radiography in the diagnosis of children pneumonia: Systematic evidence. Medicine (Baltimore). 2020 Dec 11;99(50):e23671. doi: 10.1097/MD.0000000000023671. PMID: 33327356; PMCID: PMC7738074.

Xueyan Yuan 1, Ling Liu 1, Wei Chang 1, Zongsheng Wu 1, Lili Huang 1, Yali Chao 1, Xinxing Lu 1, Jianfeng Xie 1, Yi Yang 1, Haibo Qiu 1. DOI: 10.3389/fmed.2021.705960.

Lu X, Jin Y, Li Y, Weng L, Li H Diagnostic accuracy of lung ultrasonography in childhood pneumonia: a metaanalysis. Eur J Emerg Med. 2022 Apr 1;29(2):105-117. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000883.

Дзюблик Я. О., 2020, Негоспітальна пневмонія і COVID-19: дискусійні питання. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, www.search.crossref.org doi: 10.31215/2306-4927-2020-110-4-12-14. URL: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/20/pdf20-4/upj_2020_4_cont.htm.

Mengshu Wang, Xufei Luo, Ling Wang, Janne Estill, Meng Lv, Ying Zhu, Qi Wang, Xiaojuan Xiao, Yang Song, Myeong Soo Lee, Hyeong Sik Ahn, Junqiang Lei and Jinhui Tian «A Comparison of Lung Ultrasound and Computed Tomography in the Diagnosis of Patients with COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis», 2021 Jul 27;11(8):1351. doi: 10.3390/diagnostics11081351.

Ashley K. Matthies et al. (2021) wrote a preprint article titled Diagnostic accuracy of point-of-care lung ultrasound for COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.09.21264799v1.full.pdf.

Reem Jari, Abdulrahman M Alfuraih, James R McLaughlan The diagnostic performance of lung ultrasound for detecting COVID-19 in emergency departments: A systematic review and meta-analysis. J Clin Ultrasound . 2022 Jun;50(5):618-627. doi: 10.1002/jcu.23184. Epub 2022 Mar 9. DOI: 10.1002/jcu.23184.

Giovanni Volpicelli, Mahmoud Elbarbary, Michael Blaivas, at all International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. International Liaison Committee on Lung Ultrasound (ILC-LUS) for the International Consensus Conference on Lung Ultrasound (ICC-LUS). Intensive Care Medicine volume 38, pages577–591 (2012)/Published: 06 March 2012. https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2513-4.

Sezgin C, Gunalp M, Genc S, et al. Diagnostic value of bedside lung ultrasonography in pneumonia. Ultrasound Med Biol. 2020;46:1189–96. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32063393/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті