ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ГЕРІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ЗІ СКАРГАМИ НА БІЛЬ У СПИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.13

Ключові слова:

похилий вік, фізична терапія, біль у спині

Анотація

Актуальність. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 60–80% людей будь-якого віку скаржаться на біль у спині. У розвинених країнах біль у спині прирівнюють до пандемії, і він є досить поширеною причиною витрат на охорону здоров’я. Проблема найбільш поширена серед людей похилого віку. Мета роботи – оцінити ефективність застосування засобів фізичної терапії на функціональний стан осіб при болю в спині. Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використовували методи аналізу науково-методичної літератури, варіаційної статистики, клінічні інструменти оцінки. Результати дослідження. Програма фізичної терапії для пацієнтів похилого віку зі скаргами на біль у спині передбачала кінезотерапію, гідрокінезотерапію, масаж та кінезіотейпування. Після реабілітаційних заходів показники ВАШ, шкали Бартел, геріатричної шкали депресії, COVS та 10-метрового тесту ходьби істотно покращилися (p=<0,001). Аналіз даних ММТ вказує на деяке збільшення тонусу і сили квадратного м’яза поперека, прямого м’яза живота, клубово-поперекового м’яза. Висновки. Після курсу фізичної терапії в геріатричних пацієнтів відмічено зниження інтенсивності болю, покращення психоемоційного стану, незначне збільшення тонусу та сили м’язів, збільшення активності й незалежності в повсякденному житті.

Посилання

Бабинець Л., Галабіцька І. Діагностичні підходи до пацієнта з проблемою гострого болю в попереку в практиці сімейного лікаря (за досвідом Хорватії та Словенії). Сімейна медицина. 2021. 2. 24–27. https://doi.org/10.30841/2307-5112.2-3.2021.240760.

Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP). Термінологія IASP. URL: https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

Пастушенко І. Ю., Усова О. В. Реабілітаційні втручання при дорсалгії у людей похилого віку. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів VІ Міжнар. Наук.практ. Конф. (11 листопада 2022 р.) / відп. ред. Голуб Г.С., Зінченко М. О. Луцьк, 2022. С. 457-459 (0,162 обл.-вид. арк.).

Усова О. В. Пастушенко І. Ю. Ефективність немедикаментозних засобів у лікуванні болю у спині. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. С. 736–738.

Ярута М. П., Шабала М. В., Усова О. В. Ефективність немедикаментозних засобів при лікуванні болю у спині. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 червня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. С. 292–294. (0,2 обл.-вид. арк.).

Baena-Beato P.Á., Artero E.G., Arroyo-Morales M., Robles-Fuentes A., Gatto-Cardia MC, Delgado-Fernández M. Aquatic therapy improves pain, disability, quality of life, body composition and fitness in sedentary adults with chronic low back pain. A controlled clinical trial. Clin Rehabil. 2014 Apr. 28(4). 350-60. doi: 10.1177/0269215513504943.

Furlan A.D., Giraldo M., Baskwill A., Irvin E., , Imamura M. and Massage for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2015. https://doi.org/10.1002/14651858.

Macedo L.B., Richards J., Borges D.T., Melo S.A., Brasileiro J.S. Kinesio Taping reduces pain and improves disability in low back pain patients: a randomised controlled trial. Physiotherapy. 2019. 105(1). 65-75. https://doi.org/10.1016/j.physio.2018.07.005 38.

Salter K., Jutai J., Foley N., Teasell R. Clinical Outcome Variables Scale: A retrospective validation study in patients after stroke. J. Rehabil Med. 2010. 42(7). 609-13. doi: 10.2340/16501977-0567.

Sharma S., McAuley J.H., Low Back Pain in Low- and Middle-Income Countries. Part 1. The Problem. J. Orthop Sports Phys Ther. 2022. 52(5). 233-235. doi: 10.2519/jospt.2022.11145.

Stewart Williams J., Ng N., Peltzer K., Yawson A., Biritwum R., Maximova T., Wu F., Arokiasamy P., Kowal P., Chatterji S. Risk Factors and Disability Associated with Low Back Pain in Older Adults in Low- and Middle-Income Countries. Results from the WHO Study on Global AGEing and Adult Health (SAGE). PLoS One. 2015 Jun 4. 10(6). doi: 10.1371/journal.pone.0127880.

Traeger A., Buchbinder R., Harris I., Maher C. Diagnosis and management of low-back pain in primary care. CMAJ. 2017. Nov 13. 189(45). 1386–1395. DOI: 10.1503/cmaj.170527.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті