ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.11

Ключові слова:

ревматоїдний артрит, динамометрія, сила м’язів, силовий індекс, реабілітаційні заходи

Анотація

Мета роботи – оцінити ефективність впливу реабілітаційних заходів на відновлення функції верхніх кінцівок за динамікою показників сили м’язів та силового індексу пацієнтів з ревматоїдним артритом. Матеріали та методи. Для визначення сили м’язів уражених верхніх кінцівок використовували динамометрію (за допомогою кистьового динамометра). Розраховували силовий індекс (відносний показник сили) у відсотках для оцінки функціональної здатності ураженої кінцівки. Обстежено 188 пацієнтів з ревматоїдним артритом, середній вік яких склав 44,9±7,6 років. Усі хворі були розподілені методом рандомізації на контрольну (n=92) та основну (n=96) групи. Для основної групи була розроблена та впроваджена технологія реабілітаційних заходів тривалістю 6 місяців, що містила такі елементи: терапевтичні вправи, лікувальний масаж і самомасаж, фізіотерапевтичні процедури, гідротерапію, ортезування, кінезіотейпування верхніх кінцівок, механотерапію та психологічну підтримку пацієнта. Результати дослідження. Під час первинного обстеження пацієнтів спостерігалося відхилення початкових показників динамометрії від нормальних значень сили м’язів, що вказувало на розвиток м’язової атрофії. Відмічалося зниження сили уражених суглобів, що підтверджувалося низькими показниками силового індексу та вплинуло на зменшення функціональної здатності верхніх кінцівок. Через 3 місяці у пацієнтів основної групи, що займалися за рекомендованою технологією реабілітаційних заходів, зміни були більш вираженими, ніж у пацієнтів контрольної групи, де показники динамометрії та силового індексу були значно нижчими (р<0,05). Аналіз показників динамометрії після 6 місяців проведених реабілітаційних заходів свідчив про їх достовірне покращення у пацієнтів основної групи. Так, сила м’язів в ураженій правій кінцівці збільшилася з 32,8 кг до 36,6 кг, у лівій – з 28,5±3,5 кг до 32,2 кг (р<0,05). У пацієнтів контрольної групи показники динамометрії були значно нижчими: у правій збільшились з 30,7 кг до 33,2 кг, у лівій – з 25,8 до 28,1 кг. Відповідно відбулося зростання силового індексу правої кінцівки у пацієнтів основної групи з 42,1% до 48,9%, лівої – з 36,2% до 42,1%, що вірогідно більше, ніж у пацієнтів контрольної групи – з 39,3% до 44,5% (права кінцівка) та з 33,4% до 37,8% (ліва кінцівка). Висновки. Розроблена технологія реабілітаційних заходів виявила значно кращий вплив на показники сили м’язів кисті та силового індексу, на відміну від загальноприйнятого відновного лікування. Це виразилось у збільшенні функціональної здатності верхніх кінцівок пацієнтів основної групи, що підтверджує ефективність впроваджених реабілітаційних заходів.

Посилання

Основи діагностики та лікування захворювань суглобів : навчальний посібник для лікарів / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник, Ю.К. Сікало, В.О. Федоров. Київ : Видавничий дім «Медкнига», 2020. 272 с. ISBN 978-966-1597-78-4.

Гонт А.А., Зарудна О.І. Ревматоїдний артрит – історія, сучасні погляди, тактика, результат. Медсестринство. 2020. № 4. С. 30–36.

Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease Study 2019: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2019 / A. Cieza, K. Causey, K. Kamenov, S.W. Hanson, S. Chatterji, T. Vos. Lancet. 2020. PMID: 33275908. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32340-0.

Ногас А.О. Результати рентгенологічного дослідження та визначення індексу маси тіла у хворих на ревматоїдний артрит. Art of Medicine. 2022. № 4 (24). 109-113. DOI: 10.21802/artm.2022.4.24.109.

Кривенко В.І., Федорова О.П., Непрядкіна І.В. Основні ревматичні захворювання в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини : навчальний посібник для лікарів, лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби». Запоріжжя, 2020. 142.

Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В. Основні методи фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. № 7. С. 19–24. DOI: 10.26693/jmbs07.04.019.

Grygus I, Nogas A. Recourses use modern aspects of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis. Nowoczesne aspekty rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania naukowe w rehabilitacji. Redaktor: Teresa Pop. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2014. Р. 80–87.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному артриті : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 263 від 11.04.2014 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/71076___71076.

Коритко З.І., Поник Р.М., Купріненко О.В. Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при ревматоїдному артриті. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019. № 4 (88). С. 45–52.

Бабак О.Я, Рождественська А.О., Железнякова Н.М. Ведення хворого з суглобовим синдромом. Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами : методичні вказівки для студентів та лікарів-інтернів. Харків : ХНМУ, 2021. 40 с.

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Ч. 2 : навчальний посібник / В.А. Візір, В.В. Буряк, С.Г. Шолох, І.В. Заіка, В.В. Школовий. Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. 174 с.

Бакалюк Т., Барабаш С., Бондарчук В. Практичні навички фізичного терапевта : дидактичні матеріали. Київ, 2022. 164 с.

Ногас А.О., Карпінський А.Ю. Рухова активність у фізичній реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 1 (37). С. 130–135.

Ногас А.О. Покращення якості життя хворих на ревматоїдний артрит за допомогою фізичної активності. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). 2022. № 13. С. 48–53.

Ногас А.О. Оцінка функціональних порушень верхніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит. Український журнал медицини, біології та спорту. 2023. № 8 (1). С. 57–58.

Boers M. Patient global assessment to define remission in rheumatoid arthritis: quo vadis? Ann Rheum Dis. 2021 Mar;80(3):277-279. PMID: 33158884. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218802

American College of Rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis / L. Fraenkel, J.M. Bathon, B.R. England, E.W. St Clair, T. Arayssi, K. Carandang. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 № 73 (7). Р. 924–939. PMID: 34101387. DOI: 10.1002/acr.24596.

EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological diseasemodifying antirheumatic drugs: 2019 update / J.S. Smolen, R.B.M. Landewé, J.W.J. Bijlsma, G.R. Burmester, M. Dougados, A. Kerschbaumer. Ann Rheum Dis. 2020. № 79 (6). Р. 685–699. PMID: 31969328. DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Nogas A., Grygus I., Prymachok L. Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis. J Educ Health Sport. 2016 № 6 (11). Р. 184–194.

American College of Rheumatology/EULAR Remission Criteria for Rheumatoid Arthritis: 2022 Revision / P. Studenic, D. Aletaha, M. de Wit, T.A. Stamm, F. Alasti, D., Lacaille. Arthritis Rheumatol. 2023. № 75 (1). Р. 15–22. PMID: 36274193. DOI: 10.1002/art.42347.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я: МКФ. Всесвітня організація охорони здоров’я / Переклад з англ. Київ, 2018. 1048.

Григус І.М., Ногас А.О. Комплексний аналіз больового синдрому у пацієнтів на ревматоїдний артрит. Медичні перспективи. 2023. № 28 (1). С. 148–152. URL: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276049.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті