ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.5

Ключові слова:

ризики, небезпека, вібрація, шум, пил, психоемоційне напруження, випромінювання

Анотація

Актуальність. Під час професійної діяльності в особливо небезпечних умовах людина піддається чинникам, що впливають на її здоров’я і можуть викликати негативні наслідки в самопочутті та самосприйнятті людини. Вивчення факторів ризику, доведення їх ролі в порушенні здоров’я людини, а також кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів дозволяє оцінити реальну загрозу здоров’ю працівника і дає об’єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів. Мета роботи – дослідити ризики для здоров’я осіб, що працюють в особливо небезпечних умовах. Матеріали та методи: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення літератури з теми; емпіричні: методики «Оцінка рівня задоволеності якістю життя (Н. Водопьянова)», «Опитувальник оцінки нервово-психічної стійкості (ЛВМА ім. С. Кірова)», «Самопочуття, активність, настрій (САН)»; Анкета «Фактори та ризики впливу на здоров’я працівників в умовах виробничого середовища». Також використано низку приладів, за допомогою яких досліджувалися показники мікроклімату та чинників, що формують умови праці, серед них – психометр, шумомір, анемометр, люксметр; математичні: статистична обробка даних проводилася за допомогою пакету SPSS 20.0 for Windows.2. Результати. У статті проаналізовано особливості діяльності осіб, що працюють в особливо небезпечних умовах (на прикладі шахтарів, лікарів та пожежників) на основі теоретичного аналізу та проведеного емпіричного дослідження. З’ясовано вплив небезпечних умов праці на шахтарів, лікарів та пожежників. Визначено ризики в діяльності осіб, що працюють в особливо небезпечних умовах: для шахтарів це пил, шум і вібрація, для лікарів та пожежників – це насамперед високе психоемоційне напруження. Загалом встановлено, що для таких осіб найбільш негативну дію в умовах праці чинять такі фактори, як високе психоемоційне напруження, вплив токсичних, хімічних речовин та високих температур, замкнутий простір, нестача кисню та сонячної енергії. Описано способи зниження впливу небезпечних умов праці для осіб, що працюють у таких умовах.

Посилання

Середа М. А. Класифікація шкідливих і важких умов праці. URL: https://oppb.com.ua/articles/klasyfikaciyanebezpechnyh-i-shkidlyvyh-vyrobnychyh-faktoriv

Гущук І. В. Система охорони громадського здоров`я України: етапи становлення. XVII З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Полтава, 14–16 листопада 2019 року) : матеріали. Одеса : Видавництво Бартенева, 2019. 216 с. С. 42-44: ISBN 978-966-1601-05-4

Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 367 с.

Караєва Н. В. Методологічні аспекти та програмні засоби оцінки ризику здоров’ю населення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. 1(47). С. 164–169.

Посібник з оцінки ризиків на робочому місця. Здоров’я і безпека. Люксембург : Бюро офіційних публікацій Європейських Співтовариств, 1996. 46 с.

Караєва Н. В., Варава І. В. Методи і засоби оцінки ризику здоров’ю населення від забруднення атмосферного повітря : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 4,38 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 56 с.

Гігієнічна оцінка умов праці пожежних. Охорона праці і пожежна безпека. URL: https://oppb.com.ua/articles/gigiyenichna-ocinka-umov-praci-pozhezhnyh.

Характеристика умов праці шахтарів. Охорона праці і пожежна безпека. URL: https://oppb.com.ua/news/harakterystyka-umov-praci-shahtariv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті